Actros Euro VI i en direkt jämförelse.Actros i bränsleduellen.

Nu med andra
motorgenerationen
och upp till 3 %
lägre bränsleförbrukning.

Teknik

Bränslebesparande teknik.

PPC står för "Predictive Powertrain Control" och innebär en automatisk integration av topografiska data i växlingens styrsystem. Systemet registrerar vägens sträckning via ett satellitstyrt positionsbestämningssystem och en tredimensionell vägkarta. Inför en uppförs- eller nedförsbacke agerar systemet genom att förutseende anpassa växlingspunkter och farthållarhastighet. Detta kan spara upp till 5% bränsle. Dessutom finns nu förutom körprogrammet »economy« även körprogrammet »fleet« som ger ytterligare stöd för en ekonomisk körstil.

Ett slitage- och förbrukningsoptimerat körsätt sänker Actros totala ägandekostnad markant. Fleetboard-tjänsten Föraranalys registrerar tekniska data från lastbilen och analyserar dem. Sedan görs en detaljerad analys av förarens köregenskaper med utgångspunkt i dessa data, vilket gör att körsättet kan bedömas objektivt. Även behovsanpassade kurser kan sänka kostnaderna.

Predictive Powertrain Control

Med ett förbrukningsoptimerat körsätt kan du sänka bränsleförbrukningen med upp till 15%.

Aerodynamik

Trimmad aerodynamik.

När vi konstruerade Actros testade vi varje detalj mycket noga, både i vindtunnel och under miljontals testkilomenter. Vårt mål var att få så lågt luftmotstånd och så låg förbrukning som möjligt.

Lågt luft- och rullmotstånd.

Designen av Actros har optimerats in i minsta detalj för att luftmotståndet ska bli så lågt som möjligt. Extra tydligt är detta på Streamspace-hytten. Den elektroniskt reglerade kylarjalusin och dörrförlängningarna bidrar också till att sänka bränsleförbrukningen. Dessutom sänks förbrukningen av aerodynamiska monteringsdetaljer och däcktryckskontrollen.

Aerodynamik

Med ett förbrukningsoptimerat körsätt kan du sänka bränsleförbrukningen med upp till 15%.

Vikt

Låg vikt – låg bränsleförbrukning.

Med Actros Fuel Duel-konfiguration har egenvikten minskats kraftigt, vilket gör Actros mer driftsekonomisk.

Med denna konfiguration har Actros aluminiumfälgar i grundutförandet. Vald extrautrustning, t.ex. supersingeldäck på bakaxeln, tryckluftsbehållare av aluminium och en kompakt vändskivekoppling minskar bevisligen bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen.

Beroende på hur bilen används och av konfigurationen kan bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen minskas ytterligare.

Drivlina

Andra generationen av motorn OM 471.

En bränslebesparing på 1 100 liter per år, ca tre ton mindre koldioxid – två viktiga faktorer för en trailerdragare i fjärrtrafik med andra generationens tunga motor OM 471 från Mercedes-Benz vid en årlig körsträcka på 13 000 mil. Efter introduktionen av den revolutionerande motorgenerationen följde nästa steg i utvecklingen – därmed ökar Mercedes-Benz Actros från Daimler försprånget i effektivitet ytterligare.

Ingenjörerna på Mercedes-Benz har därmed ånyo överträffat sig själva. Bränsleförbrukningen har ännu en gång kunnat sänkas med upp till tre procent samtidigt som vridmomentet har höjts för att ge högre dynamik. Den starkaste motorn har nu en effekt på 390 kW (530 hk) och ett vridmoment på 2 600 Nm. Dessutom har motorn gjorts ännu mer robust.

Kort sagt: Andra generationen OM 471 sätter återigen standarden för motorer i tunga nyttofordon.

Andra generationen av motorn OM 471

Ett klassiskt dilemma – lägre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp i kombination med högre effekt och mer vridmoment.

Nu med andra
motorgenerationen
och upp till 3 %
lägre bränsleförbrukning.

Bränsleduellen går in på andra ronden.

Den totala ägandekostnaden är ett nyckelbegrepp för oss på Mercedes-Benz Lastbilar. Här räknar vi med allt från grundinvesteringen och restvärdet till förbrukningen, service och reparationer. Sett över lastbilens hela livslängd utgör bränslet ca 50-60% av alla fordonsrelaterade utgifter. När det gäller totalekonomin har Actros sedan många år en klar ställning som föregångare. Vi på Mercedes-Benz Lastbilar utvecklar kontinuerligt nya tekniska system för bränslebesparing. Ett exempel är det nya innovativa hjälpsystemet Predictive Powertrain Control (PPC), som integrerar topografiska data i växellådans styrsystem.

Det innebär en automatisk och optimerad anpassning till körsträckans förutsättningar och villkor. Ytterligare och tydlig sänkning av bränsleförbrukningen erhålls genom motorn med Euro VI-klassificering. I bränsleförbrukningstester har Actros ett flertal gånger bevisat att den är upp till 9% bränslesnålare än konkurrenterna. Tillsammans med telematiksystemet Fleetboard och ett medvetet körsätt kan du spara upp till 15% bränsle.

Bränslebesparing

Med dagens bränslepriser utgör bränslekostnaderna 50–60% av de totala kostnaderna, räknat över bilens hela livslängd.

Läs mer

Lägre koldioxidutsläpp

Förutom att sänka bränsleförbrukningen hör minskningen av koldioxidutsläppen till de största utmaningarna inom fordonsbranschen.

Läs mer

Fler bevis

Ett slitage- och förbrukningsoptimerat körsätt sänker Actros totala ägandekostnad markant.

Läs mer

Duellerna.

I Mercedes-Benz Lastbilars bränsleduell bevisar vi att Actros är ytterst effektiv i en konkurrentjämförelse. Vi har möjlighet att faktiskt och objektivt belägga vårt påstående med hjälp av Fleetboard, Daimlers internetbaserade telematiksystem. Med de olika tjänsterna i Fleetboard kan speditionsfirmorna optimera fordons- och föraradministrationen och logistiken.

BränsleFakta:

  • Kilometerkostnaden är det bästa sättet att bedöma den totala ägandekostnaden för en lastbil.
  • Bränslet svarar för mer än 50% av den totala kostnaden per kilometer.
  • Chauffören har stora möjligheter att påverka bränsleförbrukningen genom sin körstil. Bränslebesparingsprogram rekommenderas därför alltid även omfatta kurser och träning för företagets förare.
  • Vi tillhandahåller nyheter, t.ex. PPC, för att hjälpa chaufförerna att ytterligare sänka bränsleförbrukningen med upp till 5%.
  • Även våra långa serviceintervaller och det höga restvärdet för Mercedes fordon sänker kilometerkostnaden.

Total besparing Europa.

Antal dueller*

4.812

11,1%

Resultat*

25.863.845

Antal körda kilometer*

Dessa siffror baseras på alla dueller som har genomförts i hela Europa.

Därav dueller genomförda i Sverige: 286. Antal körda kilometer: 1.810.046 km. Resultat: 19,4% besparing!

* Per: juni 2019: EURO 6- & EURO 5-bilar

Ytterligare ämnen.