Vi håller vad vi lovar!

Antal dueller*
3.345
Antal körda kilometer*
17.207.418 km
Resultat*
Ø 10,9 %

Dessa siffror baseras på alla dueller som har genomförts i hela Europa.

Därav dueller genomförda i Sverige: 187. Antal körda kilometer: 962.108 km. Resultat: 19,0 % besparing!

I Mercedes-Benz Lastbilars bränsleduell bevisar vi att Actros är ytterst effektiv i en konkurrentjämförelse. Vi har möjlighet att faktiskt och objektivt belägga vårt påstående med hjälp av FleetBoard, Daimlers internetbaserade telematiksystem. Med de olika tjänsterna i FleetBoard kan speditionsfirmorna optimera fordons- och föraradministrationen och logistiken.

BränsleFakta:

  • Kilometerkostnaden är det bästa sättet att bedöma den totala ägandekostnaden för en lastbil.
  • Bränslet svarar för mer än 50% av den totala kostnaden per kilometer.
  • Chauffören har stora möjligheter att påverka bränsleförbrukningen genom sin körstil. Bränslebesparingsprogram rekommenderas därför alltid även omfatta kurser och träning för företagets förare.
  • Vi tillhandahåller nyheter, t.ex. PPC, för att hjälpa chaufförerna att ytterligare sänka bränsleförbrukningen med upp till 5%.
  • Även våra långa serviceintervaller och det höga restvärdet för Mercedes fordon sänker kilometerkostnaden.

* Per: juni 2017: EURO 6- & EURO 5-bilar